Proces wdrażania reformy oświaty w powiecie lidzbarskim

0
1215
fot. urząd wojewódzki w Olsztynie

Trwają spotkania związane z wprowadzaniem reformy oświaty w województwie warmińsko-mazurskim. O tym jak ten proces przebiega w powiecie lidzbarskim wojewoda Artur Chojecki rozmawiał z samorządowcami i dyrektorami placówek oświatowych.

Podczas spotkania uczestnicy pytali między innymi o koszty i sposób finansowania reformy, a także o ewentualne zmiany kadrowe związane ze zmianami w oświacie. Jak zapewnił wojewoda, nauczyciele nie mają powodów do obaw, bo nowa ustawa szkolna nie będzie wiązała się z redukcją etatów. Jak podkreślił, liczba uczniów w systemie nie zmniejszy się. Dodał jednak, że trzeba liczyć się z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawili stan zaawansowania gmin w procesie przyjmowania uchwał ws. nowej siatki szkół. Pozytywną opinię kuratora uzyskała gmina miejska Lidzbark Warmiński, a w trakcie opiniowania są uchwały przedstawione przez Kiwity i Ornetę. Opinię warunkową otrzymały: Lubomino oraz gmina wiejska Lidzbark Warmiński

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali już blisko 1800 uchwał, co oznacza, że więcej niż 60 proc. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 proc. samorządów dostało opinię pozytywną. Do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:

  • 380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty ziemskie i 66 przez miasta na prawach powiatów);
  • 2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół do spraw wdrażania reformy, który koordynuje działania związane z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów.

Równocześnie, we wszystkich województwach, przy kuratoriach oświaty działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i samorządów, a także wyjaśniają, na czym polegać będą przekształcenia szkół niezbędne do przeprowadzenia zmiany struktury szkolnej. Kuratorzy oświaty zdiagnozowali każdą gminę na swoim terenie, wiedzą gdzie mogą pojawić się ewentualne trudności i pomagają w ich rozwiązywaniu.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

 

BRAK KOMENTARZY