Proces pomiędzy Olsztynem a hiszpańską firmą FCC trwa dalej

0
296
Olsztyn wypowiedział umowę firmie z Hiszpanii

Już ponad trzy lata trwa proces pomiędzy gminą Olsztyn, a hiszpańską firmą FCC. Dotyczy on budowy linii tramwajowej.

Przypomnijmy, że gmina Olsztyn zerwała umowę z hiszpańską firmą, ponieważ ta nie wywiązywała się z terminów zapisanych w umowie. Firma FCC uważa jednak, że zerwanie umowy było bezpodstawne i domaga się od miasta kwoty 321 mln złotych. Gmina Olsztyn ma wobec firmy roszczenia  na kwotę 128 mln złotych.

Postępowanie w tej sprawie jest w toku i obecnie znajduje się na etapie przesłuchiwania świadków. Ostatnie rozprawy, odbyły się 14 listopada 2019 r. W tym dniu zaplanowano  przesłuchanie 2 świadków. Dwa kolejne terminy rozprawy zostały wyznaczone na dni 9 i 16 marca 2020 r., w których sąd będzie kontynuował przesłuchania świadków. Sąd zwrócił się także z odezwami do sądów rejonowych w Puławach i Płocku o przesłuchanie dwóch świadków w drodze pomocy prawnej.

W październiku br. do tutejszego Sądu wpłynęła opinia sporządzona do tej sprawy przez biegłych z Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Powyższa opinia w trakcie październikowej rozprawy została doręczona pełnomocnikom stron. Na złożenie ewentualnych zastrzeżeń do opinii biegłych strony mają czas do 17 listopada 2019 r. – powiedziała Agnieszka Żegarska rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Właśnie oczekiwanie na opinie biegłych spowodowało, że trzeba było zrobić przerwy w procesach, w sumie, na ponad dwa lata. Na ostateczny wyrok, w tej niezwykle ważnej, dla gminy Olsztyn sprawie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

BRAK KOMENTARZY