Prezydent podpisał ustawę o organizacji wyborów. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw

0
61
Andrzej Duda - Prezydent
Prezydent Andrzej Duda fot. archiwalne

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. We wtorek wieczorem została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.

Żeby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie, wyborca będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do 12. dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 2. dnia przed dniem wyborów. Polacy za granicą będą musieli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 15. dnia przed dniem wyborów.

Ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), daje też prawo startu nowym kandydatom.

Zgodnie z ustawą marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej określi dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym i w ustawie, mając na względzie termin wyborów ustalony w postanowieniu. Ponadto, po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia i PKW, marszałek Sejmu będzie mogła zmienić terminy wykonania czynności wyborczych. Nie będą miały zastosowania terminy wykonania czynności wyborczych wskazanych w Kodeksie wyborczym.

Ustawa przewiduje również, że PKW będzie mogła zdecydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Na rozstrzygnięcie o ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy będzie miał 21 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez PKW.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY