Z ostatniej chwili:Prezydent Olsztyna jest jednym z kilku samorządowców, którym prokuratura postawiła zarzuty w sprawie Helpera

0
924

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, Paweł Sawoń udzielil nam informacji o prowadzonym postępowaniu wobec Europejskiego Centrum Wsparcia Społecznego Helper. Z odpowiedzi na nasze pytania dowiedzieliśmy się, że w sprawie Helpera zarzuty ogłoszono 37 osobom. Wszystkie zostały już przesłuchane. Ponadto przesłuchano kilkuset świadków, a materiał zgromadzony w trakcie dotychczasowego postępowania ma już ponad 300 tomów akt i załączników. Środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego zastosowany wobec Prezydenta Olsztyna, został przyjęty również w stosunku do pozostałych osób, którym przedstawiono zarzuty.

W dniach 18 i 20 listopada 2019 r. ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku 5 osobom sprawującym w okresie od 2010 r. do 2017 r. urząd Wójta Gminy Jedwabno, Burmistrza Reszla, Prezydenta Olsztyna oraz w okresie od 2014 r. do 2017 r. Wójta Gminy Purda zarzuty niedopełnienia obowiązków i wyrządzenie szkody jednostkom samorządu terytorialnego w związku z zawartymi ze Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” umowami o powierzeniu realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji budynków i prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w ww. gminachwyjaśnia Pawel Sawoń, Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.- Niedopełnienie obowiązków polegało na braku dbałości o prawidłową gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz braku kontroli oceny realizacji zleconego zadania w szczególności stopnia realizacji, efektywności, rzetelności i jakości realizacji, prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania i prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanym zadaniem. Wykonane zostały czynności przesłuchania w charakterze podejrzanych. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy do 80 tysięcy złotych.

BRAK KOMENTARZY