Premier: 4 mld zł na projekty kanalizacyjne, wodociągowe

0
180

Wykorzystując solidne fundamenty w finansach publicznych przeznaczamy kolejne 4 mld zł dedykowane tylko na projekty kanalizacyjne, wodociągowe – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. 

Jak mówił podczas wizyty w stacji uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach, wydawałoby się, iż kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków to wynalazki już minionego wieku. Ale, dodał, niestety w bardzo wielu miejscach w Polsce cały czas są to te osiągnięcia cywilizacyjne, na które czekają mieszkańcy.

Morawiecki przywołał statystyki mówiące, że tylko 40 proc. mieszkańców terenów wiejskich ma wodociągi i kanalizację, a w miastach to 90 proc. “Czyli cały czas są jeszcze miejsca, gdzie możemy zdecydowanie poprawić ten standard cywilizacyjny” – powiedział.

Ministerstwo Finansów sprecyzowało w późniejszym komunikacie, że jeszcze w tym roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

„Pieniądze trafią do tych JST, które mają w zakresie tego rodzaju przedsięwzięć największe potrzeby. Te pieniądze są im po prostu potrzebne. Znacząco poprawią one komfort życia milionów Polaków i stan środowiska naturalnego” – podano w komunikacie MF.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.

Jak wynika z komunikatu, na realizację projektów w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę pieniądze otrzyma 910 gmin ze wszystkich regionów Polski. W tym przypadku algorytm podziału 1 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy. Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom na inwestycje wodociągowe nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.

Natomiast, jak podało MF, pieniądze na inwestycje z zakresu kanalizacji otrzyma 1528 gmin. Algorytm podziału 3 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60 proc., a także poziom zamożności danej gminy. Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.

BRAK KOMENTARZY