Poznaliśmy marszałka Sejmu i Senatu

0
361
Sejm
Sejm, sala posiedzeń plenarnych

Podczas dzisiejszych obrad Sejmu i Senatu wybrano marszałków. 

Elżbieta Witek będzie pełniła funkcję marszałka Sejmu w nowej kadencji. 314 posłów głosowało za jej kandydaturą, 11 przeciw, a 134 wstrzymało się od głosu.

W Senacie natomiast swoje zwycięstwo może ogłosić koalicja. Funkcję marszałka będzie pełnił Tomasz Grodzki. Poparło go 51 senatorów, 48 zagłosowało za kandydaturą Stanisława Karczewskiego, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

BRAK KOMENTARZY