Poukładana Karta. W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity Karty nauczyciela

0
256
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

W Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity Karty nauczyciela. Uwzględnia nowelizacje dotyczące m.in. urlopu dyrektora szkoły czy skracającą ścieżkę awansu zawodowego.

Tekst jednolity ogłoszony przez marszałka Sejmu uwzględnia trzy nowelizacje przepisów.

Są to zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do Karty nauczyciela nowela dotyczyła m.in. wprowadzenia proporcjonalnego urlopu dyrektora szkoły oraz ustalenia pensum nauczycieli przedszkolnych grup mieszanych.

Druga duża nowelizacja uwzględniona w tekście jednolitym to nowelizacja ustanowiona ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Oprócz podwyżek dla nauczycieli, wprowadziła świadczenie na start dla stażystów i minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo klasy oraz skróciła ścieżkę awansu zawodowego i przywróciła ocenę pracy według stanu sprzed września 2018 r.

Uwzględniona została także nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY