Poszukiwani przez sądy zatrzymani przez Straż Graniczną

0
131

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w minionym miesiącu zatrzymali 22 osoby. Podróżnych, którzy stawili się do odprawy na drogowych przejściach granicznych poszukiwał polski wymiar sprawiedliwości za nieuregulowane kary grzywny na łączną kwotę ponad 60 tys. zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przerwali podróż 14 obywatelom Polski, 6 Rosji, a także obywatelowi Ukrainy i Litwy. 18 podróżnych opłaciło zaległości i ruszyło w dalszą podróż. Natomiast 4 Polaków nie skorzystało z możliwości uregulowania zasądzonych kar i trafiło do aresztu.

Od początku roku zatrzymano ponad 260 osób, poszukiwanych za nieuregulowane kary grzywny na kwotę ponad 550 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY