Postępy przy budowie Mazurskiej Pętli Rowerowej

0
444

Przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Rynie wykonano już nasypy, toczą się prace przy układaniu podbudowy stabilizowanej cementem oraz z kruszywa. Na ukończeniu są roboty brukarskie – informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednej ze stron projektu.
Mazurska Pętla Rowerowa zakłada wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego o długości około 300 km. Za prace w pasach dróg krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonywane są one na łącznej długości około 16,3 km, z czego około 8 km to będą drogi rowerowe. Zadania realizowane przez GDDKiA zlokalizowane są na terenie powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, mrągowskiego oraz piskiego.
W kwietniu podpisana została umowa przez GDKKiA na wykonanie pięciu zadań w ramach budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Są to przedsięwzięcia zlokalizowane przy drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego o łącznej długości ok. 16,3 km i wartości 14,5 mln zł.
Co już zostało zrobione? – Oprócz skrzyżowania w Mrągowie, gdzie jeszcze trwają czynności przygotowawcze do przebudowy sygnalizacji świetlnej, prace toczą się we wszystkich lokalizacjach. Na budowie ciągów pieszo-rowerowych w Wilkasach zakończyły się roboty przygotowawcze, natomiast w Pozezdrzu i Węgorzewie wykonano nasypy, wykopy, krawężniki – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W Mrągowie wzdłuż DK16 na odcinku 400 m wykonano nasypy, wykopy, ustawiane są krawężniki. Także na DK16 w Probarku zrobione zostały nasypy, wykopy. Trwają już prace przy podbudowie stabilizowanej cementem. W Prawdowie zostały wykonane podbudowy do ułożenia masy bitumicznej.
Przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w Rynie wykonano nasypy, toczą się prace przy układaniu podbudowy stabilizowanej cementem oraz z kruszywa. Na ukończeniu są roboty brukarskie. – Większość z wyżej wymienionych zadań zakończy się w grudniu bieżącego roku, jedynie oddanie kładki w Okartowie planowane jest na marzec 2022 roku – zapowiada Głębocki.
Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020. Instytucją zarządzającą RPO jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a beneficjentem Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. GDDKiA jest partnerem tego projektu.

BRAK KOMENTARZY