Ponad 66,5 mln zł trafi do powiatu z Polskiego Ładu

0
439
Do samorządów z terenu powiatu olsztyńskiego trafi ponad 66,5 mln zł. To wynik drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu.

Podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami 30 maja zostały przedstawione wyniki naboru wniosków do rządowego programu. Każdy z samorządów mógł złożyć trzy wnioski o bezzwrotne dofinansowanie. W sumie dotacje zasilą prawie 5 tys. przedsięwzięć, w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 215, w powiecie olsztyńskim aż 13.

Samorząd Powiatu Olsztyńskiego zgłosił trzy wnioski: I etap Budowy Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19, modernizacja Domu Nauczyciela w celu nadania mu funkcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w ramach I etapu budowy nowoczesnego Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach oraz modernizacja 4 km drogi powiatowej 1449N stanowiącej jedną z głównych arterii dojazdowych z powiatu do miasta Olsztyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dofinansowanie w wysokości 18 mln zł otrzymała pierwsza z nich.

– Żałujemy, że pozostałe projekty nie otrzymały rządowego wsparcia, niemniej i tak jest się z czego cieszyć. Niemniej, nasze Centrum w Wadągu to także ważna i potrzebna mieszkańcom powiatu inwestycja – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Dobrą wiadomością jest też to, że każda z naszych gmin otrzyma dofinansowanie na swoje inwestycje.

Lista dofinansowania:

– Powiat Olsztyński: I etap Budowy Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu – 18 000 000 zł;

– Gmina Barczewo: Poprawa stanu dróg i oświetlenia ulicznego w gminie Barczewo – 4 750 000 zł;

– Gmina Biskupiec: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjne – 5 000 000 zł;

– Gmina Dywity: Wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dywity poprzez modernizację infrastruktury drogowej (etap II) – 4 749 050 zł;

– Gmina Dobre Miasto: Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy – 4 750 000 zł;

– Gmina Gietrzwałd: Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł;

–  Gmina Jeziorany: Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany – 4 972 500 mln zł;

–  Gmina Jonkowo: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Warkały i Jonkowo oraz budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonkowo – 4 655 000 zł;

– Gmina Kolno: Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt.) – 4 750 000 zł;

–  Gmina Olsztynek: Przebudowa ulicy Pionierów oraz budowa ulic Rubinowej i Złotej – 5 000 000 zł;

– Gmina Purda: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie – 3 000 000 zł oraz Przebudowa drogi gminnej do Linowa w Gminie Purda – 6 650 000 zł

– Gmina Stawiguda: Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie– 10 900 000 zł;

– Gmina Świątki: Budowa sieci wodociągowej Kwiecewo-Różynka – 2 375 000 zł.

 

BRAK KOMENTARZY