Półzimowiska w elbląskich szkołach

0
628
Szkolne półzimowiska w Elblągu

Departament Edukacji UM informuje, że w okresie ferii zimowych, tj. 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. będą organizowane półzimowiska.

Zajęcia odbędą się w następujących szkołach:

•    Szkole Podstawowej nr 21, ul. Z. Godlewskiego 1.
•    Szkole Podstawowej nr 16, ul. Sadowa 2.
•    Szkole Podstawowej nr 4, ul. Mickiewicza 41.
•    Szkole Podstawowej nr 11, ul. Korczaka 34.
•    Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, ul. Agrykola 6.


W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:
I turnus :  20.01.2020 r. – 24.01.2020 r.
II turnus : 27.01.2020 r. – 31.01.2020 r.

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półzimowisku, powinni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych ferii. W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półzimowisko (potrzebny będzie nr PESEL dziecka).

Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 8 stycznia 2020 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 250,00 zł od osoby (50,00 zł wyżywienie, 200,00 zł – całokształt organizacyjny). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30.XII.2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę całkowitą za wyżywienie i zgodnie z zapisem wymienionej Uchwały otrzymują 20% zniżki od pozostałych kosztów, zatem pełna odpłatność wynosi 210,00 zł.

BRAK KOMENTARZY