Polsko-francuski plan podpisany on-line

0
234

Przedstawiciele samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz francuskiego Departamentu Côtes d’Armor spotkali się, aby omówić dotychczasową współpracę oraz zatwierdzić plany na 2021 rok. 

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 posiedzenie Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej Samorządu Warmińsko-Mazurskiego z Departamentem Côtes d’Armor odbyło się w formie zdalnej. Celem spotkania, które organizowane jest co roku naprzemiennie w Polsce i we Francji, jest przygotowanie harmonogramu, monitoring i ocena polsko-francuskich projektów realizowanych na Warmii i Mazurach oraz w Côtes d’Armor. Na posiedzeniu podsumowane zostały wspólne działania zrealizowane w minionym roku, a także omówiono plany na 2021 r.- Czas jest trudny, dlatego cenimy możliwości techniki. Dzięki nim jesteśmy w stałym kontakcie i nasza współpraca jest ciągle omawiana czy uzupełniana. Ta współpraca ma wymiar wielofunkcyjny i często niezależny od administracji regionalnej czy rządowej Różnorodność inicjatyw, liczba zaangażowanych podmiotów i uczestników świadczą o dużej intensywności współpracy polsko-francuskiej w wymiarze międzyregionalnym – mówił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.
Na czele francuskiej delegacji stał Romain Boutron, przewodniczący rady Departamentu Côtes d’Armor. Podczas posiedzenia przedstawiciele obydwu regionów podpisali Plan Pracy na lata 2021-2023. W spotkaniu uczestniczyła również Brigitte Balay-Mizrahi, wiceprzewodnicząca rady Departamentu Côtes d’Armor. – Ta współpraca to zawsze wiele projektów, ale rok 2020 nie pozwolił nam na realizację niektórych z nich. Udało się nam jednak utrzymać dynamikę naszej kooperacji. Wspólna Europa jest szansą dla nas wszystkich, a za nasz główny cel stawiamy utrwalanie bardzo dobrych relacji pomiędzy Polakami a Francuzami – powiedziała Brigitte Balay-Mizrahi.

 Na posiedzeniu Komitetu Sterującego nie zabrakło ponadto ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billeta, natomiast Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu reprezentował Marek Kręt, kierownik Wydziału Politycznego. – Choć nie możemy spotykać się twarzą w twarz, to cieszę się, że mamy sposobność omówienia wielu tematów. Współpraca pomiędzy regionami Warmii i Mazur oraz Côtes d’Armor jest wzorowa i powinna inspirować inne regiony na całym świecie – podkreślał ambasador Frédéric Billet.

Porozumienie pomiędzy obydwoma regionami podpisano 24 czerwca 2000 roku. Współpraca Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Departamentu Côtes d’Armor podawana jest często jako wzorcowy przykład kooperacji samorządów z Polski i Francji.

BRAK KOMENTARZY