Polski Ład. Kolejne rządowe środki

0
408
S16 czeka na wybór wariantu przebiegu drogi

Ponad 1 miliard 12 milionów złotych na realizację inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu! Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład. Dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom zmodernizowane zostaną m.in.: szkoły, drogi czy oczyszczalnie.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu! Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało środki m.in. na:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Piasutnie,

– modernizację infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego,

– rozbudowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ełku,

– zagospodarowanie brzegu jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi,

– przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Młynarach,

– budowę oświetlenia drogowego w gminie Kurzętnik,

– rozbudowę układu drogowego przez budowę ul. Plażowej
i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie,

– rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu,

– budowę pływalni przy SP 2 w Lidzbarku,

– modernizację kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku,

– budowę sali gimnastycznej w Węgorzewie,

– przebudowę drogi gminnej Trękusek-Kaborno,

– budowę hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku.

BRAK KOMENTARZY