Pół miliona złotych dla gmin z Warmii, Mazur i Powiśla

0
263

Kilkadziesiąt gmin otrzyma dofinansowanie na “zielone” projekty, które uatrakcyjnią ich miejscowości. 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych i ochrony oraz tworzenia zieleni na terenach zabudowanych, ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z produkcji ciepła (np. przez zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej).

Projekty mają wpływ na poprawę stanu środowiska i jednocześnie wpisują się w cele Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 – ochrona klimatu i jakości powietrza oraz zasoby przyrodnicze.

Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki.

Spośród 31 wniosków złożonych przez gminy na kwotę ponad 750 tys. zł, sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję o wsparciu 20 gmin o łącznej wysokości 500 tys. zł.

Zadania, które otrzymały dofinansowanie:
•    gmina Gietrzwałd – zadanie „Zielony Gietrzwałd etap 1 – zagospodarowanie terenów zielonych w Gietrzwałdzie” – kwota dotacji 28 695,00 zł,
•    gmina Płośnica – zadanie „Zagospodarowanie działek nr 884 i 1593 w Jabłonowie” – kwota dotacji 10 000,00 zł,
•    gmina Miłomłyn – zadanie „Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Kiwity – zadanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych do budynku świetlicy wiejskiej w Kiwitach” – kwota dotacji 29 000,00 zł,
•    gmina Biskupiec – zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu – etap II” – kwota dotacji 27 255,00 zł,
•    gmina Ostróda – zadanie „Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd” – kwota dotacji 26 000,00 zł,
•    gmina Pisz – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drodze dojazdowej do plaży miejskiej w Piszu, w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Miejska Górowo Iławeckie – zadanie „Zazieleniamy miasto – nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Górowo Iławeckie” – kwota dotacji 5 000,00 zł,
•    gmina Lelkowo – zadanie „Nad Jeziorem” – kwota dotacji 29 191,00 zł,
•    gmina Dubeninki – zadanie „Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach” – kwota dotacji 23 300,00 zł,
•    gmina Iława – zadanie „Zielony plac zabaw nad jeziorem Szymbarskim w Kamionce” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Stawiguda – zadanie „Kontynuacja zagospodarowania terenu zielonego wraz z elementami porządkującymi organizację ruchu pieszego i małą architekturą przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Bartąg” – kwota dotacji 22 081,00 zł,
•    gmina Lubawa – zadanie „Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Iłowo-Osada – zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Purgałki” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Olsztyn – zadanie „Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie” – kwota dotacji 20 320,00 zł,
•    gmina Giżycko – zadanie „Ogród teatralny na ul. Akacjowej w Gajewie” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Olsztynek – zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych na przyzamczu  w Olsztynku” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Biała Piska – zadanie „Pływający ogród w Białej Piskiej” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Lidzbark – zadanie „Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku” – kwota dotacji 30 000,00 zł,
•    gmina Piecki – zadanie „Czaszkowo w kieszeni” – kwota dotacji 9 158,00 zł.

BRAK KOMENTARZY