Pokaz nabytków Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

0
316

W 2019 roku Muzeum pozyskało 522 nowe zabytki. Z czego 193 zostaną zaprezentowane na Pokazie Nabytków. Dodatkowo zaprezentowanych zostanie 8 obiektów po konserwacji  i  50 depozytów. W sumie Muzeum ma 114 050 pozycji inwentarzowych.

W programie:

Prelekcje o nabytkach Muzeum Warmii i Mazur

Danuta Syrwid: Z Warmii, Kurpiowszczyzny i Kresów Wschodnich

Dominika Kałabun: Gdybym mógł być tylko rękawiczką, co dłoń tę kryje! – o historii rękawiczek słów kilka

Anna Malinowska: Nawet zepsute zegary pokazują dwa razy dziennie właściwą godzinę. Historia pewnego zegara

Anna Czachorowska: Tarka na korbkę i warsztat stolarski – dwa oblicza rodzinnych pamiątek

Małgorzata Kumorowicz: Kolekcjonerskie nominały 2018-2019, przekazane przez Departament Skarbcowy NBP w Warszawie

Marian Szymkiewicz: Wąsatka – tajemnicza mieszkanka trzcinowisk

dr Małgorzata Gałęziowska: Plakaty na olsztyńskich ulicach w 1945 r.

Olga Droździecka: Szwedzi na Warmii. Pobyt Karola XII w Lidzbarku Warmińskim

Anna Gromkowska: ”Rituale sacramentorum, ac aliarum Ecclesiae ceremoniarum…”. Wydany w  Braniewie w 1733 roku w drukarni Towarzystwa Jezusowego.

Mirosław Hoffmann: Siekierka krzemienna z Rychlik oraz inne relikty kultury materialnej starożytnych osadników

Spośród pozyskanych przez Dział Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego w 2019 roku obiektów najstarszym i zarazem najcenniejszym jest grafika przedstawiające panoramę Lidzbarka Warmińskiego wykonana przez Johana Lithena w 1706 roku.

Archeolodzy z Muzeum zaprezentują siekierę krzemienną z Rychlik, niedaleko Elbląga, którą wiązać należy z pierwszymi pasterzami na naszym terenie, czyli ludnością kultury ceramiki sznurowej (ok. 2 500 p. n.e.).

Muzeum Przyrody zaprezentuje m.in. samca mało znanej i rzadkiej wąsatki. Ptak ten zamieszkuje rozległe łany trzcin nad jeziorami, stawami i rzekami. Należy do gatunków, które dużo łatwiej usłyszeć  aniżeli zobaczyć. Ozdobą samczyka jest czarny wąs poniżej oczu, samiczka tej ozdoby jest pozbawiona. W ostatnich latach w Polsce, w tym także na Warmii i Mazurach obserwuje się wzrost liczebności i rozprzestrzenienia tego pięknego, niewielkiego ptaka.

To tylko trzy obiekty z bogactwa eksponatów jakie będzie można zobaczyć podczas Pokazu Nabytków.

Pokaz Nabytków. Niedziela, 19 stycznia, w godzinach 11.00-14.00 -Olsztyński zamek – sale kopernikowskie.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY