Podzielili się cennym darem z potrzebującymi

0
1152

Wczoraj w Braniewie zebrano ponad 18 litrów krwi. Kolejną akcję  krwiodawczą z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizował Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie i Klub HDK PCK “Niebieska Kropla ” przy Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie.

Życiodajnym płynem podzieliło się 41 Honorowych Dawców Krwi. Łącznie zebrano 18 450 ml krwi pełnej.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli mieszkańcy Braniewa i okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele służb mundurowych. Zbiórkę krwi zabezpieczało Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

BRAK KOMENTARZY