Podsumowano realizację programów Maluch+ i Senior+ w województwie warmińsko-mazurskim

0
589
Od lewej: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Marcin Jastrzębski i wojewoda Artur Chojecki

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, podsumowano realizację programów Maluch+ i Senior+. Wojewoda Artur Chojecki zachęcał także, do brania udziału, w kolejnych naborach.

Polityka społeczna, wsparcie rodziny w wymiarze wielopokoleniowym, to jedno z najważniejszych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłej kadencji, jak i również w rozpoczętej już nowej kadencji Sejmu. Te programy społeczne kojarzymy głównie z programem Rodzina 500+, ale są także inne programy, który wpasują się w ten kontekst wsparcia rodziny. Mowa o programach Senior+ i Maluch+ – mówił wojewoda Artur Chojecki.

W latach 2017-18 na terenie naszego województwa utworzone zostały w ramach programu Senior+, trzy dzienne domy i szesnaście klubów. Dofinansowanie z budżetu państwa na ich utworzenie wyniosło blisko 2,5 miliona złotych. W 2019 roku dofinansowanie otrzymało 35 projektów. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu powstaną trzy nowe Dzienne Domy Senior+ oraz 16 Klubów Senior+.

W 2020 roku podobnie, jak w 2019 roku, na realizację programu rząd przeznaczył kwotę 80 milionów złotych.Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty i samorząd województwa.

Spore zainteresowanie programem Maluch+

Na realizację tego programu ze środków z budżetu państwa w latach 2016-2019, przyznano dla podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, środki w łącznej kwocie 20,5 miliona złotych. Dzięki pozyskanym środkom na terenie województwa powstało 518 nowych miejsc w 256 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz objęto dofinansowaniem 5368 funkcjonujących miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

W samym 2019 roku wpłynęło łącznie 66 ofert dotyczących dofinansowania działań, na rzecz tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki w 92 instytucjach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Co prawda czas na składanie wniosków dotyczących edycji programu na 2020 rok, już minął, ale pojawiła się teraz nowa możliwość dla niepublicznych miejsc opieki. Ogłoszono konkurs na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 roku. Konkurs ten może być szansą, dla niektórych olsztyńskich miejsc opieki, ponieważ wiemy, że obcięte zostanie dofinansowanie olsztyńskich żłobków z budżetu miasta.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY