Podsumowano inwestycje zrealizowane w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2020

0
70
wojewoda Artur Chojecki

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce konferencja prasowa, podczas której omówiono realizacje inwestycji, jakie miały miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, w mijającym roku.

Rok 2020 został zdominowany przez epidemię COVID-19, więc od tego trzeba to podsumowanie zacząć. Kwestie bezpieczeństwa związane z pandemią zdominowały pracę mojego zespołu w tym roku. Zespół spisał się bardzo dobrze i nie było żadnej takiej sytuacji, że zabrakło miejsc dla zakażonych pacjentów w naszym regionie. Mamy wiele jednostek szpitalnych, które zajmują się sprawami covidovymi. Łącznie, w szczycie pandemii, mieliśmy 21 jednostek szpitalnych, które się tym zajmowały. Staraliśmy się reagować na każdą potrzebę szpitali. Mam na myśli przede wszystkim środki ochrony osobistej, które im przekazywaliśmy. Było to 2 miliony maseczek, 75 tysięcy kombinezonów czy ponad 8,8 tysięcy środków do dezynfekcji – mówił wojewoda Artur Chojecki.

Ponad 12 milionów złotych zostało przeznaczone na dostosowanie infrastruktury szpitali na Warmii i Mazurach, żeby mogły one dobrze wykonywać swoją rolę związaną z pomocą ludziom zakażonym koronawirusem. Do szpitali w Ełku i Nowym Mieście Lubawskim trafiły dwie nowe karetki, które również bardzo pomogły w przewozie pacjentów.

Pandemia również bardzo wpłynęła na gospodarkę, ale rząd licznymi programami, czy tarczami starał się walczyć z tym, żeby firmy mogły normalnie funkcjonować i zachować miejsca pracy. Wsparcie dotyczyło także samorządów – dodaje wojewoda.

Jednym z takich programów jest Fundusz Inwestycji Lokalnych. W ramach tego funduszu do samorządów z województwa warmińsko-mazurskiego trafiło ponad 360 mln zł.

Istotnym programem był także, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jest to program, który wystartował w tym roku. W 2020 roku  na nowe linie autobusowe w województwie warmińsko-mazurskim, została wykorzystana kwota ponad 2,2 milionów złotych. Wiemy już, że w przyszłym roku samorządy z naszego regionu otrzymają na ten cel ponad 11 milionów złotych.

Kolejnym programem jest Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to program, którym samorządy są niezwykle zainteresowane. W 2020 roku z tego programu podpisano 157 umów, na łączną kwotę 193 milionów złotych.

Jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, to w 2020 roku udało się zrealizować drogę kolejową między Olsztynem a Iławą, Olsztynem i Działdowem, a także Szczytnem a Ełkiem. Łącznie z rządowych środków, wydano na to kwotę ponad miliarda złotych.

Na inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach rząd przeznaczył w 2020 roku, ponad 5 miliardów złotych.  Przebudowywane za te pieniądze są m.in. droga ekspresowa Ornowo-Wirwajdy, droga ekspresowa S16 Borki Wielkie-Mrągowo, fragment drogi S7 Olsztyn-Warszawa czy obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego.

 

BRAK KOMENTARZY