Podsumowanie realizacji programów: Klub i Sportowa Polska

0
712

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki razem z posłem na sejm RP Wojciechem Kossakowskim podsumowali realizację programów: Klub i Sportowa Polska.

Celem programu „Sportowa Polska” – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. W roku 2021 w skali kraju dofinansowanie otrzymały 333 inwestycje sportowe na rekordową łączną kwotę 457 mln zł.

W województwie warmińsko-mazurskim dofinasowanie otrzymało 12 inwestycji sportowych na kwotę 15 490 755 zł.

I tura:

Gmina Miejska Ostróda – budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie – 915 105 zł

Gmina Ostróda – budowa boisk sportowych w Durągu i Pietrzwałdzie – 845 800 zł

Gmina Szczytno – budowa sali gimnastycznej przy SP w Wawrochach – 1 670 864 zł

Gmina Miasta Braniewa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS – etap I boisko piłkarskie – 2 183 340 zł

Gmina Miejska Szczytno – przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie – 2 500 000 zł

Gmina Miłomłyn – modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie – 150 416 zł

Gmina Nowe Miasto Lubawskie – budowa budynku zaplecza sportowego KS “Radomniak Radomno – 365 107 zł

Gmina Orzysz – modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 396 189 zł

II tura:

Gmina Bartoszyce – Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem w miejscowości Kinkajmy 1 989 388 zł

Gmina Kalinowo – Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach 549 181 zł

Gmina Nidzica – Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy 1 425 365 zł

Powiat Nidzicki – Przebudowa i remont przyszkolnego obiektu sportowego pn. Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy obejmujące m.in. budowę: boiska, ogrodzenia, małą architekturę, nasadzenia, nawierzchnię i odwodnienie w Nidzicy na działce nr 74/5 obręb nr 6 miasta Nidzica 2 500 000 zł

Celem Programu Klub jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych –kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego –wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe –podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi –przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.  W 2021 r. w skali kraju dofinansowanie otrzymały 5131 klubów sportowych na ponad 57 mln zł. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzymało 200 klubów sportowych na kwotę 2 225 000 zł, w tym także Miejski Klub Bokserski Mazur Ełk!

BRAK KOMENTARZY