Podpisano umowę na rozbudowę drogi Frombork-Braniewo

0
752

Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo została podpisana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego.

Inwestycja położona jest w powiecie braniewskim (gmina miejsko-wiejska Frombork, miasto Braniewo i gmina Braniewo) na odcinku od ul. Braniewskiej we Fromborku do ronda gen. Władysława  Andersa w Braniewie (ok. 8,4 km) i stanowi II etap rozbudowy 504 Pogrodzie-Braniewo.

Zakres rozbudowy obejmuje: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową oraz zagrażających bezpieczeństwu; przebudowę mostów na Kanale Kopernika i na rzece Baudzie; budowę zatoki do ważenia pojazdów; doprowadzenie drogi do parametrów drogi klasy G; wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś; przebudowę skrzyżowań, wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych; budowę chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości; przebudowę i budowę zatok postojowych, w tym budowę parkingu w m. Braniewo; wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego na terenie przyległych miejscowości.

Całkowita wartość projektu wynosi 55,6 mln zł.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec listopada 2020 roku.

BRAK KOMENTARZY