Podebatują o regionalizmie

0
1383
forum

Przed nami czwarte spotkanie z cyklu Forum Otwartego Regionalizmu. Tym razem rzecz o granicach.

“Czas przekraczania granic” to przewrotnie brzmiący tytuł piątkowego (14 lipca) spotkania. Przewrotnie, bowiem w Europie powracają idee ich zamykania, a w naszym kraju wzrasta niechęć wobec “obcych”.

Organizatorem debaty są Fundacja Borussia i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia. Wezmą w niej udział m.in. Krzysztof Czyżewski, Andreas Lawaty i Wacław Radziwinowicz.

– Borussia przekroczyła pierwszą granicę, gdy 18 grudnia 1990 roku wyłoniła się z niebytu – przekonują inicjatorzy Forum. – Chcieliśmy aktywnie uczestniczyć w procesie “powrotu Polski do Europy etycznych ojczyzn”. Chcieliśmy “stworzyć niezależny, elitarny  ośrodek inicjatyw społecznych i kulturalnych”. Chcieliśmy “budować nową wiedzę, nową kulturę i kształtować nowe postawy” proobywatelskie i sąsiedzkie.

Podczas dyskusji będzie okazja do konfrontacji marzeń twórców Borussi z rzeczywistością. Czy nadal potencjał kulturotwórczy “Borussii” jest aktualny? Czy w zmieniającej się Polsce jest miejsce na debatę, którą rozpoczęliśmy przed ćwierćwieczem? Co tworzy granice, które powinniśmy po raz kolejny przekroczyć? To pytania, na które odpowiedzi będą poszukiwane podczas spotkania.

IV Forum Otwartego Regionalizmu w piątek (15 lipca) o 17:00 w Domu Mendelsohna.

Debata jest współfinansowana przez Samorząd Olsztyna.

BRAK KOMENTARZY