Początek procesu z wniosku byłego prezydenta Olsztyna o odszkodowanie i zadośćuczynienie

0
461
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoczął proces z wniosku byłego prezydenta Olsztyna Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

W połowie kwietnia 2020 r. do II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika byłego prezydenta Olsztyna Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której zapadły prawomocne orzeczenia uniewinniające Czesława M. od zarzucanych mu czynów (dotyczących m.in. zgwałcenia urzędniczki).

Pełnomocnik wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 2 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, a także kwoty 294 717 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd Okręgowy w Olsztynie mógł zająć się tą sprawą dopiero po rozpoznaniu kasacji złożonej przez strony postępowania do Sądu Najwyższego. Akta sprawy karnej wróciły do sądu w Olsztynie na początku lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoczął w dniu 15 marca 2022 r. rozpoznawanie wniosku Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Z uwagi na “ważny interes prywatny wnioskodawcy” Sąd wyłączył na wniosek stron jawność całości rozprawy. Na tym terminie był przesłuchiwany Czesław M., który składał obszerne zeznania.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2022 r., w którym Sąd planuje przesłuchania m.in. świadków w tej sprawi

BRAK KOMENTARZY