Po spotkaniu ekumenicznym u marszałka

0
195
Marszałek Gustaw Marek Brzezin wraz z zaproszonymi gośćmi

Tradycyjnie w okresie świąteczno-noworocznym marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zaprosił duchownych kościołów nierzymsko-katolickich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innych wyznań.

Takie wydarzenia są tradycją od początku funkcjonowania samorządu województwa, czyli od 1999 roku i odbywają się w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkanie odbyło się w środę 15 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Marszałek przedstawił gościom sytuację społeczno-gospodarczą regionu i plany jego dalszego rozwoju, stan wdrażania funduszy unijnych w regionie i przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a także najważniejsze cele, wytyczone w budżecie województwa na 2020 rok.

– Parafie są zainteresowane sprawami finansowymi, bo często są także bardzo sprawnymi beneficjentami naszych programów –mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin– W pracy na rzecz swoich społeczności korzystają z dotacji na ratowanie zabytków, z grantów sołeckich czy dla organizacji pozarządowych i z innych źródeł.

Po raz pierwszy w spotkaniu wzięła udział dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

 – Nie jest nas wielu na Warmii i Mazurach, ale nasze tradycje sięgają XVI wieku, od dawna czujemy się tu domownikami – mówiła Ewa Jóźwiak– Korzystamy z gościnności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dzięki temu możliwe są wspólne sakramenty i modlitwa. Na co dzień pokazujemy swoją otwartość.

 Wartość takich corocznych spotkań potwierdzali wszyscy goście.

 – Chcę podkreślić, że nie na wszystkich spotkaniach ekumenicznych udaje się zebrać tak bogatą reprezentację różnych kościołów i wyznań – mówił pastor Krzysztof Hawrus, prezbiter Okręgu Północnego Kościoła Zielonoświątkowego, reprezentującego wiernych z Warmii, Mazur i Podlasia. – Ta inicjatywa potwierdza, że wielonarodowość i wieloreligijność regionu stanowi o bogactwie kultury i jest naszą wartością wspólną.

BRAK KOMENTARZY