Platforma Obywatelska pracuje nad nowym programem. W Lidzbarku Warmińskim zastanawiano się nad rolą i funkcjonowaniem powiatów

0
3145
Uczestnicy Konferencji Powiaty Polskie 2016 w Lidzbarku Warmińskim

W Lidzbarku Warmińskim samorządowcy zastanawiali się nad funkcjonowaniem i rolą powiatów w obecnych i przyszłych warunkach działania administracji publicznej. Konferencja zorganizowana przez posła i przewodniczącego warmińsko-mazurskich struktur Platformy Obywatelskiej Jacka Protasa w Termach Warmińskich miała pobudzić obecnych na konferencji wójtów ,burmistrzów, starostów i posłów do pogłębionej refleksji i twórczego fermentu ,którego efekty mają być wykorzystane do opracowywania nowego programu PO. Nowy program ma być zaprezentowany 1 października tego roku.

Poseł Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji w l.20124-2015 uważa ,że powiaty należy wzmacniać, a nie ograniczać.-Nie należy ich likwidować, ale wzmacniać finansowo  i dodawać katalog nowych zadań- mówił poseł. –Starostowie  ze swoich zadań wywiązują się bardzo dobrze, a jedyną zauważalną przeszkodę stanowi bariera finansowa. To ona jest największą przeszkodą w realizacji powiatowych inwestycji na większa skalę. Żeby poprawić obecne słabe możliwości finansowe powiatów zdaniem posła Andrzeja Halickiego należy w większym stopniu korzystać z możliwości zawiązywania stowarzyszeń i związków celowych do realizacji dużych zadań oraz w większym stopniu korzystać ze środków funduszy unijnych niż ma to miejsce obecnie. –Chcemy się zastanawiać również   nad ustrojem samorządu powiatowego, a jedną z kluczowych spraw jest powracająca kwestia sposobu wyboru starostów w  wyborach bezpośrednichprzedstawiał katalog możliwych punktów ,które mają być omawiane.

Podobne spotkania odbywają się w Całej Polscemówiła poseł Anna Wasilewska. –Mamy doświadczonych ekspertów ,którzy od lat pracowali w samorządach i tworzyli te samorządy. Wiedzą co jest w nich dobre, a co jest ewentualnie do poprawy.

Z kolei poseł Jacek Protas również były starosta lidzbarski i marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zastanawiał się czy nie należałoby zlikwidować lub znacząco ograniczyć funkcję wojewody, a jego uprawnienia przekazać do różnych szczebli samorządów, w tym do powiatów.

To właśnie powiat lidzbarski jest przykładem według posła Jacka Protasa na to jak dobrze powiaty od momentu powstania w 1998 roku dobrze i sprawnie działają. –Na początku powstania powiatu lidzbarskiego  wszyscy niedowierzali ,że tak mała struktura złożona z kilku gmin będzie w stanie w ogóle funkcjonować i podołać wszystkim zadaniom. Obecnie ,kiedy starosta lidzbarski Jan Harhaj odbiera nagrody i wyróżnienia za inwestycje zrealizowane w powiecie lidzbarskim okazuje się ,że powiat lidzbarski jest jednym z najlepszych w Polscemówił z przekonaniem poseł Jacek Protas.

Po ogólnym spotkaniu dalsze prace zorganizowano w grupach panelowych, których było trzy. Moderatorem w grupie zajmującej się finansami był poseł Janusz Cichoń wiceminister  w ministerstwie finansów w l. 2013-2015.W grupie zajmującej się kompetencjami samorządów powiatowych przewodniczył poseł  Jan Grabiec podsekretarz stanu w ministerstwie administracji i cyfryzacji w 2015 roku, a w grupie panelistów debatujących nad strukturą organizacyjną powiatów przewodniczącą była poseł Anna Wasilewska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w l. 2010-2015.

Zobacz naszą relację z konferencji.

Fotogaleria

BRAK KOMENTARZY