Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach otrzymała imię 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

0
810

14 czerwca Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach nadano imię 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. W asyście pocztu sztandarowego, kompanii honorowej z W-MOSG oraz orkiestry wojskowej Garnizonu Elbląg odbył się uroczysty apel, podczas którego odsłonięto tablicę pamiątkową.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Parafii Świętej Rodziny w Żelaznej Górze. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, instytucji rządowych, kultury i oświaty, służb współdziałających ze Strażą Graniczną, stowarzyszeń, duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości były również rodziny żołnierzy I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pograniczna. Wszystkich zgromadzonych na placu przed siedzibą placówki przywitał Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz. Następnie odczytano akt nadania imienia Placówce SG w Grzechotkach. Odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Waldemar Bocheński przekazał Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach proporzec rozpoznawczy, symbol dziedziczenia tradycji I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pograniczna. Wręczono okolicznościowe wyróżnienia osobom, które z zaangażowaniem wspierały tą inicjatywę.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot podkreślił, że zaszczytem jest uhonorowanie Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach nadaniem imienia 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pograniczna, ułanów zasłużonych w walce o Ojczyznę. Odczytał również list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

– Odsłonięta dziś pamiątkowa tablica będzie przypominała wszystkim godną podziwu postawę ułanów i ich zasługi dla Ojczyzny. Zawsze wierni ideałom stanowią doskonały wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Ich poświęcenie jest powodem do naszej narodowej dumy. Zobowiązuje ono również do profesjonalnej i odpowiedzialnej służby na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i szczelności naszej granicy państwowej.

Głos zabrał również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.

-Pragnę przekazać wyrazy uznania i wdzięczności funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy codzienną odpowiedzialną służbą spełniają patriotyczny obowiązek obrony ojczyzny, poprzez zabezpieczenie jej granic. Jest to jednocześnie granica wspólnoty państw Unii Europejskiej i NATO.

Również Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Pan prof. dr hab. Mirosław Golon podziękował, za kultywowanie tradycji o bohaterach narodowych, walczących o niepodległą Polskę.

W swoich wystąpieniach Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pan Waldemar Bocheński oraz rodziny żołnierzy 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pograniczna podziękowali funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej za pamięć o 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pograniczna i ich zasługach dla Ojczyzny.

Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach została włączona w struktury Warmińsko-Mazurskiemu Oddziału SG, 7 grudnia 2010 roku. Międzynarodowe przejście graniczne dla ruchu osobowego i towarowego. Ochrania odcinek granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską o długości blisko 20 km.

1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza składał się z żołnierzy, którzy na co dzień pełniąc służbę graniczną, w chwili najwyższej potrzeby w błyskawiczny sposób zgrali się w jednolity organizm, tworząc jeden z najlepszych pułków jazdy polskiej. Za podsumowanie, niech służą słowa rotmistrza Maciejowskiego: „Tragiczny był koniec, krótkiej, lecz pełnej chwały historji 1 pułku kawalerji K.O.P. Pułku, którego działania nigdy nie przyniosły ujmy honorowi żołnierskiemu, Pułku, który swą krwią podkreślił piękną tradycję Polskiej kawalerji”.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY