Płace samorządowców 2017

0
852
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł
Prawie 4,7 tys. zł brutto wyniosły w 2017 r. średnie zarobki samorządowców – wynika z danych GUS. Było to o 212,88 zł więcej niż rok wcześniej.

Dokładnie 4699,71 zł brutto wyniosło w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego, podał Główny Urząd Statystyczny. To o 212,88 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy średnia pensja w samorządach była na poziomie 4486,83 i ponad 351 zł więcej niż dwa lata temu (4348,55 zł ).Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, wliczając do tej sumy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastki).

Z publikowanych cyklicznie informacji wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie w 2017 r. osiągnęło kwotę 5402,98 zł (w 2015 r. – 5265,54).

Z kolei od lat najgorzej zarabiającymi samorządowcami są urzędnicy zatrudnieni w starostwach powiatowych. Ich przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło 4279,13 zł, a więc było o prawie 1200 zł niższe niż pracowników samorządu województwa.

Od lat widoczna jest także duża rozpiętość średnich pensji samorządowców w poszczególnych regionach. Pomiędzy Mazowszem (5460,99 zł), a woj. kujawsko-pomorskim (4211,12 zł), było to ponad 1200 tys. zł.

Pomimo stale rosnących kwot płace w urzędach samorządowych są nadal wyraźnie niższe niż pensje w naczelnych i centralnych organach administracji (m.in. ministerstwach), w których średnie zarobki w 2017 r. przekroczyły 6011 zł.

Rekordowe wśród wyodrębnionych sektorów administracji publicznej były pod tym względem samorządowe kolegia odwoławcze, gdzie przeciętne zarobki wyniosły 7106,40 zł.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w całej administracji publicznej ogółem wyniosło 5098,32 zł.

mp/pap

BRAK KOMENTARZY