PKP stawia na współpracę z UWM

0
402

PKP S.A. i PKP Informatyka spółka z o.o. oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisały trójstronną umowę o współpracy.

Jej zakres to organizacja i realizacja praktyk dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki, a także prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych.

Oprócz umożliwienia studentom Uniwersytetu zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia w strukturach dwóch spółek Grupy PKP, współpracy przy tworzeniu programów kształcenia studiów związanych z rozwojem technologii informatycznych, partnerzy umowy koncentrować się będą na tworzeniu przestrzeni do wymiany informacji, wiedzy oraz doświadczeń.

 – W obszarze gospodarczym należy zauważyć, że jedynie dobrze zorganizowany i efektywnie zarządzany transport może stanowić istotne wsparcie rozwoju gospodarczego kraju. Znaczenie transportu w zakresie społecznym to przede wszystkim konieczność zapewnienia transportu, który odpowiada na potrzeby zwykłych ludzi i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instytucji. Doskonałym przykładem tych działań jest dzisiejsze uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. PKP Informatyka sp. z o.o., a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczącej organizacji praktyk i staży oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych – mówi dr Rafał Zgorzelski – członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

– Historia informatyki kolejowej w regionie warmińsko-mazurskim sięga roku 1962, w którym to powstał Ośrodek Zmechanizowanego Obrachunku w Olsztynie. W 1978 roku powstał Ośrodek Informatyki Kolejnictwa, który przez kolejne lata funkcjonował jako oddział spółki PKP Informatyka. Dzisiejsza uroczystość dotycząca nawiązania współpracy z UWM  jest dla naszej spółki nie tyko  szansą pozyskania wysokiej klasy specjalistów wykształconych  przez uczelnię o najwyższym poziomie edukacji, ale także powrotem do Olsztyna – mówi  Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM, podkreśla istotę synergii nauki i biznesu, która napędza rozwój obu stron oraz przyczynia się do powstawania rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa. – Firma PKP jest partnerem strategicznym nie tylko dla Wydziału Matematyki i Informatyki, ale także dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo ważne jest bowiem to, aby wiedza przeradzała się w praktykę i dostarczała konkretnych rozwiązań służących rozwojowi kraju oraz społeczeństwu, a to może wydarzyć się wyłącznie poprzez rozwój poszczególnych firm. Dlatego synergia nauki i biznesu jest tak ważna. Studenci w trakcie kształcenia muszą mieć do dyspozycji miejsce, w którym mogą weryfikować wiedzę zdobywaną na uczelni – stwierdził rektor UWM. 

BRAK KOMENTARZY