Pierwsza po wakacjach Sesja Rady Powiatu

0
2790

Radni spotkali się pierwszy raz po wakacjach na XVI sesji Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Poruszane były tematy związane z budżetem powiatu, ale również, m.in. podjęcie uchwał dotyczących programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz partnerstwa z Gminą Stawiguda w rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Najważniejszym elementem „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Olsztyńskim na lata 2016 – 2020” jest uświadamianie, że przemoc jest czymś złym i przede wszystkim, jest to przestępstwo, powiedział Arkadiusz Paturej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Celem programu jest wyczulać osoby na informowanie i reagowanie na wszelkie zjawiska przemocy oraz zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Jak powiedział Arkadiusz Paturej, PCPR pomaga również poprzez spotkania z różnymi specjalistami w kryzysie oraz z osobami, które stosują przemoc. – Takie programy korekcyjno-edukacyjne prowadzimy i nie ukrywam, że z dużym sukcesem, bo już kilkaset osób w województwie w tych programach uczestniczy.

Powiat Olsztyński przystąpił do realizacji zadań w partnerstwie z Gminą Stawiguda w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Współpraca ta polega na współfinansowaniu wkładów własnych. Gmina zwróciła się do powiatu z prośbą o dofinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego, czyli około 800 tysięcy złotych według kosztorysu, jednak wszystko zweryfikuje przetarg, powiedział Artur Bal dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. – Zmodernizowane zostaną drogi na terenie Gminy Bartąga, jak i drogi dojazdowej Gryźliny-Zielonowo. Przede wszystkim chodzi o partnerstwo, które jest dodatkowo punktowane w tego typu programach. Podobną współpracę Starostwo Powiatowe prowadzi z gminami: Dobre Miasto, Olsztynek, Świątki, Biskupiec, Jeziorany i Kolno. W tych gminach również będą składane wnioski o dofinansowania w ramach tego programu. Artur Bal dodał na zakończenie, że wiele dróg powiatowych nie spełnia wymogów i Powiatowa Służba Drogowa dąży do tego, aby poprawić ich warunki.

Jednym z ostatnich tematów, którym zajęli się radni, był problem zawieszenia małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. – Taka sytuacja wpływa na pogłębienie trudnej sytuacji ekonomicznej regionu. Obecny stan skutkuje obniżeniem stopy życiowej mieszkańców. Problem dotyka zwykłych obywateli, małych przedsiębiorców, dla których handel przygraniczny był jedynym źródłem dochodu. To nie jedyny aspekt tej sytuacji. Trud wkładany od 2011 r. w budowanie dobrych sąsiedzkich kontaktów, został zaprzepaszczony. Przecież współpraca i wymiana doświadczeń pozwalają na poznanie drugiej kultury, co w sytuacjach trudnych politycznie, może mieć wpływ na zachowanie przyjaznych relacji. Wielka polityka nie może się odbijać na zwykłych mieszkańcach  – mówili radni. List ma zostać przesłany do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także do wiadomości parlamentarzystów z Warmii i Mazur.

Zobacz naszą relację wideo.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY