Pieniądze na ratowanie zabytków

0
751

Właściciele i administratorzy zabytkowych budynków mogą szykować się do renowacji obiektów. Olsztyńscy radni zatwierdzili najlepiej ocenione wnioski.

Dofinansowanie przyznawane jest na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, jak i gminnej ewidencji. Wnioski w tegorocznym programie były przyjmowane do końca lutego.

– Każdego roku wnioskujący ubiegają się o wsparcie podobnego zakresu prac – mówi dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Gabriela Konarzewska. – To przede wszystkim remonty dachów, odnawianie elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej albo przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

W tym roku wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę ponad 460 tys. złotych. Spośród nich jeden zawierał błędy i braki formalne, dlatego nie został poddany ocenie. Ostatecznie wsparcie trafiło do dziewięciu podmiotów na następujące realizacje:
* ul. Grunwaldzka 25 – wykonanie prac konserwatorskich przy części elementów wyposażenia klatki schodowej: etap I – stolarka drzwiowa w częściach wspólnych, prace
w sieni (10 tys. zł);
* ul. Kołłątaja 24 – opracowanie projektu budowlanego remontu dachu (10 tys. zł);
* ul. Lengowskiego 1/3/5 – prace konserwatorskie drzwi wejściowych (4 szt., 14 tys. zł);
* ul. Okrzei 26 – prace konserwatorskie drzwi wejściowych (1 szt., 6 tys. zł);
* ul. Parkowa 3 – prace konserwatorskie drzwi wejściowych (2 szt., 8 tys. zł);
* ul. Plater 26 – prace konserwatorskie drzwi wejściowych (2 szt., 10 tys. zł);
* al. Przyjaciół 14 – dokumentacja konserwatorska oraz wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (12 tys. zł);
* al. Warszawska 56 – wymiana rynien i rur spustowych (12 tys. zł);
* ul. Wyzwolenia 6 – remont balkonów w elewacji frontowej (18 tys. zł).

Łączna kwota dofinansowania to 100 tys. złotych.

W poprzednim roku z budżetu samorządu Olsztyna zostały dofinansowane prace przy sześciu zabytkowych obiektach.

BRAK KOMENTARZY