Patronat Rządowego Centrum Legislacji w I LO w Elblągu

0
200

Podpisana została umowa pomiędzy Marzeną Bielecką, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego a doktorem Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, absolwentem I LO.

Umowa dotyczy objęcia honorowym patronatem klasy o profilu humanistyczno-prawnym w latach 2021-2025.

Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach obejmujących, m.in.: warsztaty wprowadzające do prawa, utrwalenie materiału z zakresu wiedzy o społeczeństwie w praktyce, debaty oksfordzkie oraz pomoc w wyborze studiów. Dla chętnych i wyróżniających się uczniów przewidziane są seminaria rozszerzające wiedzę prawniczą oraz spotkania z mentorem, praktykiem prawa, w trakcie których każdy słuchacz będzie mógł przedstawić swoje spostrzeżenia i omówić wątpliwości. W trakcie roku szkolnego przewidziane są też minimum trzy spotkania z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, doktorem Krzysztofem Szczuckim.

W ramach projektu dla uczniów klasy o profilu humanistyczno-prawnym przewidziane są wyjazdy do Warszawy, podczas których odbędą się: spotkania, warsztaty, debaty i seminaria z prawnikami, a także zwiedzanie Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sądów oraz innych instytucji państwowych. Głównym celem  projektu jest “wychowanie młodych ludzi na świadomych obywateli, dla których ważne są takie wartości jak: sprawiedliwe prawo, właściwa legislacja, wspólne dobro i poszanowanie tradycji”.

BRAK KOMENTARZY