XXXIV rocznica wprowadzenia stanu wojennego.Obchody w Olsztynie

0
2604
XXV rocznica stanu wojennego

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemaraszałek Wioletta Śląska -Zyśk i wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit   wzięli  udział w obchodach upamiętniających XXXIV rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, organizowanych przez  NSZZ Solidarność w Olsztynie.

Uroczystości zorganizowano pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności w Olsztynie, gdzie po okolicznościowych przemówieniach delegacje poszczególnych instytucji i służb złożyły  kwiaty i zapaliły znicze. Młodzież Wszechpolska na zakończenie uroczystości, przygotowała niespodziankę w postaci tortu, z sierpem i młotem przekreślonym stylizowanym na znak zakazu ruchu, którym częstowała wszystkich chętnych.

Obchody kontynuowano w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym odprawiono Mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego i za ojczyznę.

Wojewoda włączył się  w coroczną kampanię „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej, będącą  wyrazem pamięci o tragicznych wydarzeniach grudnia 1981 roku, a zwłaszcza o ludziach, którzy padli ofiarą komunistycznego reżimu. 13 grudnia, o godzinie 19.30, Artur Chojecki zapali w oknie swojego gabinetu symboliczną świecę.

Przewodniczaca Sekcji Oświatowej NSZZ Solidarność w Olsztynie Bożena Kowalska

BRAK KOMENTARZY