Otwarto muzeum Bitwy pod Grunwaldem

0
434

Nowa siedziba liczy 3,5 tys. m kw. i z założenia jest wielofunkcyjna, z czego blisko 1,8 tys. m.kw. to powierzchnia wystawowa.

15 lipca 1410 roku Pola Grunwaldzkie były świadkiem zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad armią krzyżacką, które uczyniło Królestwo Polskie mocarstwem i stało się spoiwem pierwszej unii w Europie.

Zwycięstwo w jednej z największych bitew w Europie stało się symbolem chwały naszego oręża, które przez wieki przepełniał dumą i krzepił serca Polaków.

– Dziś, w tak  podzielonym świecie, Grunwald pokazuje, jak wielką wartością jest przyjaźń między narodami oraz jak wiele można dokonać, gdy połączy się siły – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – W obliczu wojny w Ukrainie nabiera to szczególnego wymiaru. Jestem przekonany, że Grunwald wraz z nowym muzeum pozostanie na kolejne długie lata wspaniałą lekcją patriotyzmu zarówno dla starszych, jak i przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Będzie miejscem budzącym patriotyczne postawy, kształtującym charaktery, napawającym każdego z nas poczuciem dumy. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji Pola Grunwaldzkie zaistnieją nie tylko jako miejsce bitewnych zmagań, ale i jako wspólne, europejskie dziedzictwo, miejsce spotkań Europejczyków zainteresowanych swą kulturą i tradycjami.

Pola Grunwaldzkie od wielu lat były miejscem spotkań historyków, archeologów, kronikarzy, przedstawicieli władz, artystów czy turystów. Od lipca 1960 roku w niezwykły świat średniowiecza wprowadza nas Muzeum, które rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego – w ramach obchodów 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

W budynku dysponującym powierzchnią wystawienniczą wynoszącą ponad 270 m.kw. znajdowały się m.in. mapy, plany, rysunki, fotografie oraz duża ilość oryginalnych egzemplarzy a także kopii broni i uzbrojenia średniowiecznego. W części archeologicznej prezentowane były zabytki odkryte na Polach Grunwaldu: groty bełtów kusz, groty strzał łuków, fragmenty mieczy, ostrogi i unikalne w polskich zbiorach muzealnych fragmenty rękawicy pancernej. Eksponowane były także kopie chorągwi polskich, litewskich oraz krzyżackich odtworzone na podstawie źródeł ikonograficznych. Zwiedzanie Muzeum urozmaicał pokaz fragmentu filmu A. Forda „Krzyżacy”.

W 2010 roku Pola Grunwaldzkie zostały uznane za pomnik historii. W tym samym roku zakończono realizację projektu „Grunwald – pole bitwy”, „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. Był to jeden z projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013. Za blisko 25 mln zł poprawiono całe otoczenie Pól Grunwaldzkich, przeprowadzono remont wzgórza pomnikowego i kaplicy pobitewnej, powstały nowe drogi i parkingi, amfiteatr oraz pole namiotowe z niezbędnym zapleczem. Od 1 marca 2011 roku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku jest samodzielną instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kolejną inwestycją jest nowoczesny budynek samego muzeum, które do tej pory znajdowało się pod wzgórzem pomnikowym. Łączy ze sobą najnowsze osiągnięcia z zakresu multimedialnego, tak chętnie wykorzystywane w dzisiejszym muzealnictwie, z tradycyjnym pojmowaniem idei muzealnictwa.

Ma służyć pozyskiwaniu, opracowywaniu naukowemu i prezentacji oryginalnych zabytków po wielkiej bitwie z 15 lipca 1410 roku, która odbyła się, według Roczników Jana Długosza między wsiami Grunwald, Stębark, Łodwigowo. Budynek znajduje się dokładnie pośrodku tego trójkąta, a więc, według dawnych pisarzy, w samym epicentrum bitwy.

BRAK KOMENTARZY