Otwarcie Nowego Wydziału Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ełku

0
159

Nowy wydział Delegatury mieści się przy ulicy Mickiewicza 15 w Ełku, na dziewiątym piętrze.

W strukturach delegatury znajdują się:

Wydział Polityki Społecznej

  •   Oddział Zabezpieczenia Społecznego
  •   Oddział Nadzoru i Kontroli

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

  •   Oddział Paszportów (wydawanie paszportów i zaproszeń)

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Z nowym otwarciem powołano również Wydział do spraw Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Ełku (DEŁK). W przyszłości planowane jest utworzenie Gabinetu Wojewody, co umożliwi obywatelom umawianie się na spotkania z Wojewodą w wybranych dniach i godzinach.

W nowym wydziale będą świadczone między innymi następujące usługi:

– Udzielanie informacji przedsiębiorcom w zakresie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

– Udzielanie informacji dotyczących załatwiania spraw paszportowych.

– Potwierdzanie profilu zaufanego.

Dodatkowo, do zadań Wydziału będzie należało zapewnienie prawidłowego funkcjonowania delegatury, koordynacja czynności komórek organizacyjnych urzędu działających w delegaturze, obsługa organizacyjna pracowników delegatury oraz współpraca z samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi.

-Będziemy rozwijać delegatury. Chcemy przenosić coraz więcej zadań do delegatur, tak by mieszkańcom było łatwiej załatwiać różne sprawy urzędowe. Rozwój biura oznacza przeniesienie części urzędu i zadań, które można będzie załatwić w Ełku. Znam tę społeczność, znam te potrzeby i będę na rzecz tych mieszkańców pracował – stwierdził wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

 

BRAK KOMENTARZY