Ostróda stara się o dofinansowanie na rozwój transportu miejskiego

0
2150
Fot. (Źródło) UM Ostróda.

Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 projektu pod tytułem „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 20 423 902,30 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 16 541 318,47 zł.

 W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (10 szt. autobusów spalinowych
    spełniających normę EURO 6 oraz 2 autobusy elektryczne), które zastąpią obecnie użytkowane przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską pojazdy (koszt 16 482 000 zł),

  • wymianę 30 wiat przystankowych (koszt 450 000 zł),

  • zakup urządzenia do ładowania baterii w autobusach elektrycznych (koszt 86 100 zł),

  • budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 3,2 km, która połączy Miasto Ostróda z Gminą Ostróda (koszt 3 230 228,24 zł),

  • modernizację oświetlenia ulicznego (koszt 90 734,06 zł)

Wymienione działania mają przyczynić się do zwiększenia dostępności do komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co przełoży się na poprawę środowiska atmosferycznego i lepszą jakość życia mieszkańców. Partnerem w realizacji projektu ma być Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda.

 

BRAK KOMENTARZY