Ośrodek Ekspercki Chorób Rzadkich

0
390
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako jedyna placówka medyczna w województwie warmińsko-mazurskim uzyskał status Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich nadawany od tego roku przez Ministra Zdrowia.

Szpital jest ośrodkiem eksperckim w dwóch zakresach specjalistycznych: ITHACA (choroby rzadkie neurogenetyczne) oraz CRANIO (choroby rzadkie twarzoczaszki). W zakresie CRANIO Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie został Ośrodkiem Eksperckim Chorób Rzadkich jako jedyna placówka medyczna w Polsce.

Co to daje pacjentom:
– poprawę dostępności do pełnej diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia z chorobami rzadkimi w tych dwóch zakresach, w tym opieki koordynowanej.
– możliwość rozwoju Ośrodka i zwiększenie finansowania Ośrodka – dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia
– informacja do Pacjentów oraz wczesne rozpoczęcie celowanej diagnostyki i realizacja celowanego leczenia w oparciu o międzynarodowe protokoły.
– dostępność do kadry lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, farmaceutów posiadających skoordynowaną najnowszą wiedzę dotyczącą metod diagnostyczno – leczniczych i pielęgnacyjnych.

Nominacja na OECR jest efektem dynamicznego rozwoju wspomnianych wyżej zakresów specjalistycznego leczenia oraz dotychczasowej pracy szpitala w Europejskiej Sieci Referencyjnej – prestiżowego stowarzyszenia specjalistycznych ośrodków skupiających najlepsze europejskie placówki kliniczne zajmujące się leczeniem chorób rzadkich. Aby przynależeć do obu ze specjalistycznych sieci ERN, szpital musiał spełniać wiele rygorystycznych wymogów, takich jak liczba przeprowadzanych specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i zabiegowego oraz posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Status członka w zakresie ERN CRANIO szpital uzyskał w 2019 r., w zakresie ERN ITHACA – w 2022 r. Miało to bezpośredni wpływ na uzyskanie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie statusu polskiego Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich w obu zakresach.

BRAK KOMENTARZY