Osiem nowych dyscyplin z pełnią praw akademickich

0
169
Budynek Rektoratu UWM w Olsztynie
 osiem nowych dyscyplin naukowych na UWM uzyskało uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego po ostatniej ewaluacji. Oznacza to wyraźne podniesienie prestiżu naukowego Uniwersytetu.

Na UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora miało dotychczas 21 dyscyplin naukowych. Natomiast w 16 z nich uczelnia mogła nadawać także stopień doktora habilitowanego.

W wyniki tzw. ewaluacji szkół wyższych, które Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło lata 2017-2021osiem tych, które uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nie miało – teraz je zyskało.

Dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, o zarządzaniu i jakości oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki od razu uzyskały komplet akademickich uprawnień.

W dyscyplinach: filozofia, literaturoznawstwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, matematyka oraz sztuki muzyczne UWM może teraz nadawać nie tylko stopień doktora, ale i doktora habilitowanego.

BRAK KOMENTARZY