Olsztyńskie starostwo z budżetem. Na co wyda pieniądze?

0
340

Radni przyjęli budżet Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok.

Przewidywane dochody Powiatu kształtują się na poziomie nieco ponad 185,5 mln zł. Zaplanowane wydatki mają wynieść blisko 199 mln zł, co oznacza deficyt budżetu w wysokości 13,2 mln zł. Przychody i rozchody wynoszą 202,6 mln zł po obu stronach.

Największa kwota wśród wydatków została przeznaczona na sferę transportu i łączności (51,6 mln zł), pomoc społeczną (37,6 mln zł), oświatę i wychowanie (28,8 mln zł). Inwestycje mają być zrealizowane na kwotę 55,2 mln zł; ma to zapewnić dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wysokości 40,7 mln zł, przy wkładzie własnym samorządu na poziomie 14,4 mln zł.

Powiatowa Służba Drogowa będzie dysponowała kwotą 36,4 mln zł, w tym na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Dywity, Barczewo, Stawiguda) przeznaczonych jest 21,5 mln zł, na budowę przejść dla pieszych – 7,2 mln zł, na inwestycje realizowane z dofinansowanie Rządowego Programu Przebudowy Dróg – 0,2 mln zł, na pozostałe inwestycje drogowe zapisane zostało prawie 4 mln zł. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zrealizuje zadania za kwotę 17 mln zł, w planie znalazły się m.in. budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy ZS w Olsztynku, inwestycje w powiatowych szpitalach w Biskupcu i Dobrym Mieście, projekt e-administracja, renowacja synagogi w Barczewie, budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dobrym Mieście.

BRAK KOMENTARZY