„Olsztynek – gmina bez przemocy”.Projekt pomógł wielu osobom zrozumieć skąd się bierze przemoc

0
4064
Ewa Szerszeniewska ,koordynator projektu

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku realizowało od marca 2016 roku do listopada 2017 roku projekt „Olsztynek – gmina bez przemocy”. 17 listopada miała miejsce konferencja podsumowująca cały projekt.

Celem projektu był wzrost aktywności obywateli gminy Olsztynek w sprawach związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowany został specjalistyczny program wspierający udział mieszkańców gminy w działaniach na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy. Projekt umożliwił również wyłonienie liderów wśród grup społeczno-zawodowych gminy Olsztynek, w szczególności przedstawicieli oświaty, policji, pracowników służb społecznych i władz lokalnych, którzy przy wsparciu partnerów publicznych i społecznych, Stowarzyszenia Droga i wolontariuszy realizowali program ograniczający oddziaływanie tego zjawiska.

-Z diagnozy wynikało, że mamy za mało form wsparcia, dla osób, które potrzebują pomocy w obszarze przemocy społecznej, stąd pomysł na napisanie projektu i sprawienie, żeby nasi mieszkańcy mogli w pełni z niego korzystać – powiedziała Ewa Szerszeniewska, koordynator projektu.

Ewa Szerszeniewska dodała również, że ważne jest to, żebyśmy umieli współpracować z instytucjami, które mogą udzielić nam pomocy-Musimy współpracować z instytucjami, które są odpowiedzialne za pomaganie osobom doznającym przemocy i osobom stosującym przemoc, dlatego też zaprosiliśmy do projektu nauczycieli, przedstawicieli ochrony zdrowia, policję, kuratorów, a także wolontariuszy, abyśmy mogli wszyscy mieć odpowiednią wiedzę na temat udzielania pomocy. Warto dodać, że udało nam się zrealizować wszystkie wskaźniki zawarte w projekcie. Dzięki temu projektowi poprawiła się również świadomość społeczności, odnośnie przemocy. 

Podczas projektu zrealizowano również autorski program profilaktyczny „Przemoc na randkach”- Program ten miał służyć temu, aby młodzież nauczyła się przeciwdziałać przemocy w młodych związkach. Na początek jednak należało zacząć od rozmowy o przemocy i sprawić, żeby młodzież zaczęła tę przemoc dostrzegać. Należy podkreślić, że młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani rozmową na te tematy. Interesowali się zwłaszcza tym, jak rozróżnić molestowanie seksualne od flirtowania– powiedziała Agata Potkaj, realizatorka programu.

Warto powiedzieć, że styczność z samym projektem łącznie miało prawie 900 osób. Mówimy tu o osobach, które odwiedziły punkty konsultacyjne, brały udział w szkoleniach, programach profilaktycznych, zajęciach grup socjoterapeutycznych , a także w prelekcjach i akcjach promocyjno-edukacyjnych.

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy “DROGA” w Olsztynku szacuje, że w sumie projekt ten dotarł do około siedmiu tysięcy osób.

-Przemoc jest aktualnym problemem społecznym, nie można tego zjawiska ignorować tylko trzeba o tym problemie mówić, aby minimalizować trudne sytuacje w rodzinach – zakończyła prelegentka dr Anna Prusik.

Fotogaleria

BRAK KOMENTARZY