Olsztyn przystąpił do projektu SUMBA

0
1097

Rada Miasta zezwoliła na udział gminy w międzynarodowym projekcie. To zadanie związane z szeroko rozumianą mobilnością.

SUMBA jest projektem, w którym biorą udział kraje nadbałtyckie. Partnerem wiodącym jest niemiecki Hamburg, wśród pozostałych uczestników można wymienić m.in. estońskie Tallin  i Tartu, łotewską Rygę, Szawle z Litwy, szwedzkie Växjö. W projekcie bierze udział 12 partnerów.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą się koncentrować na problemie dojazdów w transporcie miejskim ze szczególnym uwzględnieniem podróży z miejskiego obszaru funkcjonalnego do miasta. Przygotowane zostaną niezbędne analizy, zebrane zostaną także przykłady dobrych praktyk w zakresie dojazdów.

– Głównym celem jest wspieranie miast w przestawianiu się z transportu samochodowego na transport intermodalny, czyli łączący różne środki komunikacji podczas jednej podróży – wyjaśnia dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta, Justyna Sarna-Pezowicz. – Powstaną analizy, dające merytoryczne podstawy do przygotowania konkretnych inwestycji, które mogą być współfinansowane w przyszłej perspektywie unijnej.

Jednym z pierwszych zadań, jakie zostanie zrealizowane, będzie badanie co najmniej 500 gospodarstw domowych i ich zachowań transportowych. W głównej mierze zainteresowanie będzie skierowane w stronę mieszkańców Miejskiego Obszary Funkcjonalnego, czyli gmin otaczających Olsztyn.

Lokalnie gmina Olsztyn będzie współpracować z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Radami Osiedli Grunwaldzkiego i Generałów, Stowarzyszeniem Aktywności Społecznej “Młyn”, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych “Wizja Lokalna”.

Projekt ma być realizowany do końca września 2020 roku.

BRAK KOMENTARZY