Oddali krew potrzebującym w ramach akcji “Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”

0
355

Oddali krew potrzebującym w ramach akcji “Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”

3 grudnia w Placówce Straży Granicznej w Braniewie przeprowadzono akcję krwiodawczą pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”. Swoim drogocennym darem z potrzebującymi podzieliło się 39 osób.

Zbiórka krwi została zorganizowana przez Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej w Braniewie. Zebrano 17 550 ml krwi pełnej. Do zaszczytnego grona Honorowych Dawców Krwi dołączyły 3 osoby, oddając krew po raz pierwszy.

Akcję krwiodawstwa pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Administracji Skarbowej i Polskiego Czerwonego Krzyża, zabezpieczało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział Terenowy w Elblągu.

BRAK KOMENTARZY