Od połowy maja stopniowe „odmrażanie” sądów. Na początek sprawy rodzinne

0
641
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Decyzją Prezesa Sadu Okręgowego w Olsztynie począwszy od 18 maja 2020 r. mają być wznowione badania diagnostyczne w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów zajmujących się sprawami rodzinnymi, opiekuńczymi i nieletnich.

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Okręgowego w Olsztynie, Prezes tutejszego Sądu, w oparciu o zalecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, wydał w dniu 29 kwietnia 2020 r. zarządzenie dotyczące bieżącej działalności I i II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. W skład obu tych zespołów wchodzą doświadczeni specjaliści z zakresu psychiatrii, pedagogiki i psychologii, którzy na zlecenie sądu lub prokuratury sporządzają opinie w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich.

Powyższym zarządzeniem badania w tych ośrodkach przeprowadzane z udziałem osób trzecich będą odwołane do dnia 15 maja 2020 r. W tym czasie nie będą też wyznaczane nowe terminy badań. Natomiast począwszy od dnia 18 maja 2020 r. badania diagnostyczne mają być sukcesywnie wznawiane, przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w kraju podczas epidemii koronawirusa.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zarekomendował przeprowadzenie takich badań w szczególności w sprawach opiekuńczych, w sprawach o rozwód i separację, jak również w przypadkach uznanych przez kierownika OZSS za pilne i priorytetowe, w tym badań nieletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kierownicy obu ośrodków zostali przy tym zobowiązani m.in. do zapewnienia zasad bezpieczeństwa sanitarnego związanych z ochroną zarówno pracowników OZSS, jak i uczestników badań, tj. przypominania o konieczności dezynfekcji rąk, zachowania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami oraz zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży, jej części lub innych posiadanych środków ochrony, tj. maseczek, przyłbic.

BRAK KOMENTARZY