“Od drzewa do miasta” – nowy projekt, który będzie realizowany w Lidzbarku Warmińskim

0
432

W ramach projektu zostało wyznaczonych 10 reprezentatywnych obszarów i obiektów, które posłużą jako modele do przeprowadzenia badań i analiz – jaką wartość i korzyści ma drzewostan w mieście.

Drzewa miejskie świadczą o szeregu korzyści mieszkańcom miast, np. regulują mikroklimat, ograniczają gwałtowny spływ wody opadowej i ryzyko podtopień, poprawiają jakość powietrza, poprawiają estetykę miast i tworzą warunki dla uprawiania sportu i rekreacji. Nie zawsze jednak w pełni doceniamy, jaką pracę wykonują dla nas drzewa i jak dużą mają one wartość. Odpowiedzią na to jest projekt „Od drzewa do miasta”, zakładający zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez akcentowanie korzyści ekonomicznych z utrzymania miejskich drzew.

Lidzbark Warmiński jest jednym z pięciu miast w Polsce, na terenie którego będą prowadzone działania zwiększające taką świadomość. Miasto odwiedził Koordynator merytoryczny projektu – dr Zbigniew Szkop z Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Podczas spotkania z burmistrzem – Jackiem Wiśniowskim oraz pełnomocnikiem burmistrza ds. Zieleni i Gospodarki Przestrzennej – Elwirą Borkowską, wspólnie ustalono plan działań, jakie w ramach tego projektu zostaną zrealizowane w Lidzbarku Warmińskim.

Projekt „Od drzewa do miasta” jest finansowany z grantu Funduszy Norweskich na „Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO“. Za stronę merytoryczną i organizacyjną projektu odpowiadać będą: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Koordynator projektu); Fundacja Veolia Polska (wsparcie dla miast biorących udział w projekcie) oraz Asplan Viak AS (wsparcie geoinformacyjne). Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie kampanii lokalnych na temat wartości zieleni miejskiej, jakie będą realizowane na obszarze pięciu miast: Lidzbark Warmiński, Miasteczko Śląskie, Przasnysz, Rzeszów i Szczytno.

Dlatego też, w ramach ww. projektu zostało wyznaczonych 10 reprezentatywnych obszarów i obiektów, które posłużą jako modele do przeprowadzenia badań i analiz – jaką wartość i korzyści ma drzewostan w mieście.

BRAK KOMENTARZY