Od czwartku ruch wahadłowy na DK51 w okolicach Dywit

0
372

W czwartek, 21 kwietnia, rozpocznie się kolejny etap prac na przebudowywanym na rondo skrzyżowaniu DK51 koło Dywit z ulicą Wadąską oraz drogą do Osiedla Sterowców. Prace te będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni DK51, przebudowie podziemnych sieci oraz budowie pierścienia ronda.

 Jakie utrudnienia?

Ruch na trasie Olsztyn – Dywity odbywał się będzie wahadłowo na równoległej do DK51 drodze objazdowej, zlokalizowanej w miejscu przyszłej drogi rowerowej. W ciągu dnia ruchem kierować będą sygnaliści, wieczorem i godzinach nocnych uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

W związku z pracami zostanie zamknięty wjazd z DK51 na drogę powiatową w kierunku Kieźlin. Dojazd do Kieźlin i cmentarza komunalnego będzie możliwy tylko od miejscowości Wadąg. Z kolei miejsce połączenia DK51 z drogą do Osiedla Sterowców zostanie na czas robót przeniesione poza obręb budowy, bliżej Dywit.

Szacowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu to 3-4 miesiące. Na odcinku, gdzie będą toczyły się prace budowlane, ograniczono prędkość do 40 km/h oraz wprowadzono zakaz wyprzedzania.

 Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstaną przejścia dla pieszych, chodniki i zatoki autobusowe. Wykonana zostanie również przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia skrzyżowania.

 Najważniejsze bezpieczeństwo!

Rondo pozwoli na sprawne włączenie do drogi krajowej nr 51 ruchu z kierunku cmentarza i Kieźlin z jednej strony i z Osiedla Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Fragment DK51 Dywity – Olsztyn to długi, prosty odcinek, na którym kierowcy mają tendencję do rozwijania nadmiernych prędkości, a na którym funkcjonują przejścia dla pieszych i ciąg pieszo-rowerowy. Rondo wraz z wyspami azylu na przejściach dla pieszych uspokoi ruch i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 Koszt i termin realizacji

Wykonawcą zadania jest firma STRABAG, która za kwotę 6 125 272,93 zł ma wykonać zadanie w ciągu 18 miesięcy. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty inwestycji ponoszą po połowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gmina Dywity.

BRAK KOMENTARZY