Obywatele Ukrainy pracowali nielegalnie

0
240

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach  zakończyli czynności kontrolne w firmie budowlanej. Pracodawca powierzył pracę 6 obywatelom Ukrainy niezgodnie z przepisami.

Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolą objęli 11 cudzoziemców, którzy wykonywali prace budowlane na terenie powiatu kętrzyńskiego. Okazało się, że 6 cudzoziemców pracuje na innych warunkach niż określone to było w oświadczeniu.

W związku z powyższym funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Barcianach skierują wniosek do sadu. Przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Właścicielowi firmy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY