Obraz NMP Łaskawej w Bartoszycach

0
360
W kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszycach odbyła się uroczystość intronizacji i poświęcenia kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej. Liturgii przewodniczył abp Józef Górzyński.

Do świątyni obraz został wniesiony w procesji i ustawiony przed prezbiterium. Przybyłych gości i wiernych przywitał proboszcz ks. Jerzy Olechnowicz. Nakreślił historię obrazu Matki Bożej Łaskawej, który znajduje się w dawnym kościele klasztornym jezuitów Narodzenia NMP i św. Ignacego Loyoli w Warszawie.

Następnie metropolita warmiński abp Józef Górzyński poświęcił obraz Matki Bożej Łaskawej. W wygłoszonej homilii podkreślał żywą obecność Matki Bożej w codzienności każdego człowieka. Wskazywał na fakt, iż Ona jest naszą opiekunką. Zawsze, kiedy zwracamy się do Niej, nie jesteśmy opuszczeni.

– Mając ten znak Matki Najświętszej w Jej cudownym wizerunku Matki Bożej Łaskawej, stawajcie z wiarą, niosąc przed ten obraz wszystko to, co rozpoznajecie w Duchu Świętym jako potrzeby. Potrzeby nie tylko swojego życia, nie tylko bliskich z kręgu rodziny i przyjaciół. Przynoście też w sercach potrzeby Kościoła i świata. To jest nasza Opiekunka, która w tym wizerunku może zabezpieczyć nas przed nieszczęściami ciągle czyhającymi nad jednostką i społecznościami. My, jako chrześcijanie, nie jesteśmy bezbronni. I tę duchową broń, którą posiadamy, tę moc, którą Bóg daje w nasze ręce, winniśmy podjąć – mówił metropolita.

Wskazywał na Maryję, jako niedoścignioną pośredniczkę łask Bożych, która pierwsza na dary nieba się otworzyła.

– Ilekroć rodzi się w nas niepokój, kiedy odczuwamy w ludzkiej bezradności i pogubieniu potrzebę Bożych darów, tylekroć wiemy, gdzie się udać. Jako ludzie wierzący, którzy mają naśladować Maryję, podejmujmy gorącą modlitwę wypraszającą łaski, które tylko od Boga pochodzą. Święty wizerunek niech będzie dla nas punktem odniesienia, przynagleniem, byśmy w ten duchowy sposób zaradzali potrzebom własnym, Kościoła i świata – mówił metropolita warmiński.

Podczas Eucharystii abp Józef Górzyński dokonał aktu zawierzenia Polski i archidiecezji warmińskiej Matce Bożej.

 ŹRÓDŁO: Archidiecezja Warmińska

BRAK KOMENTARZY