Nowości w ofercie kształcenia UWM

0
435
Budynek Rektoratu UWM w Olsztynie
Wydział Nauk Społecznych przygotował na rok akademicki 2023/24 dwie nowości w ofercie kształcenia – kierunki politologia i stosunki międzynarodowe oraz studia drugiego stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne.

Do tej pory na Wydziale Nauk Społecznych można było studiować politologię na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Kadra naukowo-dydaktyczna, obserwując bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie, uznała jednak, że niezbędne jest unowocześnienie oferty kształcenia. Efektem tych przemyśleń jest nowość, czyli politologia i stosunki międzynarodowe.

– Z zamiarem utworzenia kierunku politologia i stosunki międzynarodowe nosiliśmy się już od dłuższego czasu. Spiritus movens jego powstania jest prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski [dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM – przyp. red.], któremu zależało na umiędzynarodowieniu kierunku politologia. Realizacji tego zadania podjął się dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM nowy kierownik Katedry Nauk o Polityce i Nauk o bezpieczeństwie wraz z zespołem. Ponadto chcieliśmy znaleźć niszę, bo politologia znajduje się w ofertach kształcenia największych ośrodków naukowych w Polsce. My zaś jako największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce proponujemy połączenie politologii i stosunków międzynarodowych, co wiąże się również z aktualizacją treści dydaktycznych – wyjaśnia dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych.

Program studiów był konsultowany zarówno z zewnętrznymi podmiotami, które współpracują z WNS, jak i ze środowiskiem społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. Pozytywną opinię wystawiło również Biuro Analiz Edukacyjnych i Rozwoju UWM (dawne Biuro Karier UWM), które trzyma rękę na pulsie aktualnych trendów na rynku pracy – tak, aby absolwenci UWM obierali satysfakcjonującą ścieżkę kariery zawodowej.

Powstanie politologii i stosunków międzynarodowych nie będzie wiązało się z zatrudnieniem nowej kadry dydaktycznej. WNS dysponuje bowiem wystarczająco szerokim gronem specjalistów, którzy sprostają potrzebom programu studiów.

– Zajęcia na tym kierunku będą prowadzili wykładowcy już zatrudnieni na naszym wydziale. Do dyspozycji mamy specjalistów nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, pedagogów, socjologów, filozofów i zamierzamy czerpać z tych zasobów badawczo-dydaktycznych. Nie będzie zatem problemu, aby studentów tego kierunku nauczyć analizowania świata polityki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz tzw. kompetencji miękkich, czyli twórczego myślenia, umiejętności składania wniosków, rozmawiania z mediami, o które wzbogacamy naszą ofertę programową dodaje dr Beata Adrjan.

Limit miejsc będzie wynosił 30. Przedmiotami, na które kandydaci na ten kierunek będą musieli zwrócić szczególną uwagę będą: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia oraz język obcy.

Analityka i zarządzanie publicznie

Od trzech lat chętni do studiowania na UWM mogą korzystać z oferty kierunku analityka i zarządzanie publiczne, chociaż do tej pory dostępne były tylko studia licencjackie pierwszego stopnia. To zmieni się wraz z przyszłym rokiem akademickim, ponieważ utworzone zostały studia magisterskie. Tak więc pierwsi absolwenci, którzy ukończą studia w czerwcu, będą mogli od razu kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. To jest to jedyny taki kierunek w Polsce.

źródło:uwm

BRAK KOMENTARZY