Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządów. Pensje w górę

0
556

 1 listopada wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które m.in. podnosi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników JST w związku z podwyżką płacy minimalnej.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać równolegle ze znowelizowaną niedawno ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która podniosła górne limity wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru.

Nowe rozporządzenie oprócz dostosowania maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatku funkcyjnego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustala także wyższe minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. do wysokości 3010 zł).

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru. Tabela zawiera też kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach. Kwoty zostały dopasowane w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 20041,50 zł, tj. zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (kwota bazowa w 2021 r. wynosi 1789,42 zł).

W załączniku nr 2 określono tabele zawierające wykaz stanowisk w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania. Ponadto, tabele zawierają kwoty maksymalnego poziomu: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. Ustalając maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pozostawiono dotychczasowe relacje między poszczególnymi stanowiskami oraz relacje w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru.

Z kolei załącznik nr 3 zawiera tabele dotyczące pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych, tj.: dwie tabele:

1) kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania:

  a) A. Tabela obowiązująca do 31 grudnia 2021 r., jest to tabela obowiązująca obecnie,
b) B. Tabela, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. Tabela zawiera wyższy minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. do wysokości 3010 zł;

2) tabele zawierające wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi, minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego ustalone w kategoriach zaszeregowania, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do 6 wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia nie wprowadzono zmian w katalogu stanowisk.

ŹRÓDŁO: PAP

BRAK KOMENTARZY