Nowe inwestycje wodne w regionie

0
830

Przy pochylni w Buczyńcu został podpisany list intencyjny pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a gminą Rychliki.

Dotyczy on współpracy przy rozbudowie infrastruktury Kanału Elbląskiego przy pochylni Jelenie. Jednym z powodów podjęcia się omawianej inwestycji jest zwiększenie przepustowości Kanału Elbląskiego. Wzrost ruchu turystycznego na tych obiektach powoduje ogromne obciążenie zabytkowych pochylni. W roku 2022 przeprowadzono zmianę dokumentacji techniczno-ruchowej pozwalającej na ruch jednostek w obu kierunkach na terenie pochylni. Ma to za zadanie dwukrotnie zwiększyć przepustowość tego obiektu bez nadmiernego obciążenia maszynowni. Inwestycja pozwoli również na odkrycie nowych terenów. Zyska na tym nie tylko gmina Rychliki, ale także miejscowości ościenne.
Na ten rok zaplanowano ustalenie koncepcji inwestycji z konserwatorem zabytków i zlecenie dokumentacji na stworzenie projektu. W przyszłym roku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód ma zostać ogłoszony przetarg na całą inwestycję. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 7 mln złotych.
Podpisano także umowę na III etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Odcinek toru objęty umową to 8,2 km dna Zalewu Wiślanego. Tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statku morskiego o długości 100 m (zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. W ramach prac podczyszczeniowych i refulacyjnych wykonane zostaną m.in. roboty czerpalne, transport i odkład urobku z wbudowaniem w wyspę refulacyjną na Zalewie Wiślanym oraz zakup, dostarczenie i ustawienie oznakowania nawigacyjnego.
Wykonawca ma czas na wykonanie 50 proc. prac czerpalnych do 30 września 2022 roku, a całości prac do 30 kwietnia 2023 roku. W obu uroczystościach udział brał Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki.

BRAK KOMENTARZY