Nowe drogi na Warmii i Mazurach

0
205

-Realizujemy odcinki dróg ekspresowych, krajowych i obwodnic o łącznej długości 79 kilometrów. Wartość tych inwestycji województwie warmińsko-mazurskim to ponad 1,3 mld zł – informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

Inwestycja o wartości 626 mln zł, z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16, jednej z głównych tras komunikacyjnych Warmii i Mazur. Nowy odcinek tej drogi będzie miał długość ponad 16 km, w tym ok. 13 km drogi klasy S, a blisko 4 km to obwodnica Mrągowa w ciągu DK59. Obecnie trwają prace nad budową konstrukcji drogi oraz wykonaniem warstw bitumicznych, robót wykończeniowych, a także oznakowania pionowego i poziomego. Trwają montaż ekranów akustycznych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi obecnie ok. 95 proc. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał tego roku.

Obwodnica Gąsek – Program budowy 100 obwodnic

W maju 2023 r. podpisana została umowa na projekt i budowę obwodnicy Gąsekw ciągu DK65. Zadanie o długości 3 km i wartości ok. 77 mln zł realizuje firma PORR. Po uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ruszą prace budowlane. Planowane rozpoczęcie robót zgodnie z umową to październik tego roku, natomiast zakończenie przewidziano na połowę 2027 r.

W związku z zawansowanym etapem uzyskiwania decyzji ZRID, szacowane rozpoczęcie robót przewidywane jest w okresie wakacyjnym.
Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Jest to jedno z ostatnich tzw. wąskich gardeł na przebiegu DK65. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK65 stanowi popularny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur, prowadzi również do granicy państwa.

Rozbudowa DK65

W najbliższym czasie przebudujemy blisko 46 km tej drogi w województwie warmińsko-mazurskim, poprawiając warunki jazdy i bezpieczeństwo na tej drodze. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m –  zapowiada olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. – Oprócz wspomnianej wcześniej obwodnicy Gąsek przebudujemy praktycznie cały odcinek od Kowali Oleckich do granicy z woj. podlaskim. To łącznie 49 km, a wartość wszystkich inwestycji wyniesie ponad 722 mln zł.  

Kowale Oleckie – Olecko, długość blisko 14 km. Rozbudowę o wartości 122 mln zł realizuje firma Budimex, z którą GDDKiA w Olsztynie podpisała umowę w czerwcu ubiegłego roku. Termin zakończenia prac przewidziano na 2025 rok. Obecnie frezowana jest istniejąca nawierzchnia, usuwana warstwa humusu. Wykonywane są wykopy i nasypy, a także układana podbudowa z kruszywa z wykorzystaniem do tego mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno (mieszanka MCE). Układana jest warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przepustów, kanału technologicznego oraz oświetlenia drogowego.
Przebudowanych będzie siedem skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 7 km, pięć przejść dla pieszych oraz dziesięć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty (19) oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe.

– Olecko – Gąski, długość prawie 6 km. Rozbudowę o wartości ok. 70,6 mln zł, na którą umowę podpisaliśmy w kwietniu tego roku, realizuje firma PORR. Prace planujemy zakończyć w listopadzie 2025 r. – informuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Obecnie trwają roboty przygotowawcze, tj. wykonywany jest nadzór przyrodniczy, trwa wycinka drzew, wykonano próbne frezowanie nawierzchni, inwentaryzowano stan techniczny budynku w sąsiedztwie inwestycji, rozpoczęto wykonywanie dodatkowych odwiertów geotechnicznych uzupełniających dane o podłożu.
W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy.

Gąski – Ełk, o długości 13,6 km. W grudniu ubiegłego roku podpisana została umowa z firmą Budimex na jego rozbudowę. Koszt inwestycji to 229 mln złotych. Obecnie trwają prace na dziesięciu 500-metrowych odcinkach związane ze wzmocnieniem podłoża, budową nasypów. Przebudowywana jest infrastruktura kolidująca z elementami drogi.
Przebudowanych będzie piętnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 6 km, trzynaście przejść dla pieszych oraz osiemnaście zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 8 km. Przebudowane zostaną 32 przepusty oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu państwa.

Nowa Wieś Ełcka (od węzła z S61) – granica województwa, długość 12,4 km. Umowę na realizację podpisana została w październiku ubiegłego roku z firmą UNIBEP. Koszt to 95,6 mln zł. Koniec prac przewidujemy w grudniu 2025 roku.
Obecnie drogowcy prowadzą prace na siedmiu odcinkach wzmacniając podłoże, a także na pierwszych odcinkach próbnych warstw podbudowy i nawierzchni drogi. Przebudowywane są urządzenia kolidujące z robotami. W Prostkach trwa przebudowa infrastruktury podziemnej i budowa kanalizacji deszczowej, a w pobliżu tej miejscowości remont obiektu mostowegoinformuje olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 
Przebudowanych będzie szesnaście skrzyżowań. Powstaną chodniki o długości około 11 km oraz dziesięć zatok autobusowych. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 2,5 km. Przebudowanych zostanie dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków budżetu państwa.

DK63 Borki – Jeże

Prace na tym 14-kilometrowym odcinku, od października 2023 r., realizuje firma UNIBEP. Rozbierany jest istniejący korpus drogowy, wykonywana jest stabilizacji podłoża gruntowego, budowana jest kanalizacja deszczowa w miejscowości Jeże oraz prace przygotowawcze do rozpoczęcia przebudowy istniejących przepustów. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2026 rok.
Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m i o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś, korektę łuków pionowych i poziomych, budowę i przebudowę przepustów oraz przebudowę obiektu mostowego na przepust. Zostaną także przebudowane istniejące skrzyżowania.

W ramach inwestycji powstanie również 12 zatok autobusowych z dojściami dla pieszych, chodnik w miejscowości Jeże oraz oświetlenie drogowe. Wykonane zostanie odwodnienie drogi oraz przebudowa istniejących zjazdów. Wybudowane będą stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

BRAK KOMENTARZY