Nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego

0
731

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otworzył nową pracownię rezonansu medycznego. 

Rezonans magnetyczny został zakupiony w ramach projektu pod nazwą „Diagnostyka i leczenie chorób naczyń mózgowych przebudowa i modernizacja Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego wraz z zakupem sprzętu”.

Całkowita wartość projektu to 9,16 mln zł, z kolei dofinansowanie – 7,36 mln zł. Koszt aparatu rezonansu magnetycznego wynosiła nieco ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie – 2,47 mln zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej w regionie.

Realizacja projektu i doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt usprawniła oraz skróciła proces leczenia chorób, polepszyła jakość życia mieszkańców Warmii i Mazur oraz podniosła jakość usług świadczonych w placówce.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych przyczynia się do wzrostu aktywności społecznej poprzez większą dostępność i powszechność usług publicznych.

Prace budowlane związane z montażem nowego rezonansu zostały dofinansowane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego. Dotacja celowa w ramach zadania „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń pod montaż rezonansu magnetycznego” wynosiła 1 mln zł, natomiast całkowity koszt modernizacji blisko 2,1 mln zł.

BRAK KOMENTARZY